top of page

Política de privadesa

En compliment del que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, Associació MYF- Mallorca Yoga Festival, (d'ara endavant, el “Titular”) us informa expressament del següent:

 

  1. Les dades de caràcter personal que faciliti al Titular amb motiu de la seva inscripció i participació a l'esdeveniment seran tractades pel Titular i per l'Associació MYF- Mallorca Yoga Festival, amb NIF G-16664948 i domicili a Palma (07006), carrer Josep Rover Motta 12

  2. La finalitat del tractament de les vostres dades és gestionar la vostra participació a l'esdeveniment Mallorca Yoga Festival (d'ara endavant, el “MYF”) com a inscrit, així com, si ho autoritza expressament mitjançant el marcatge de la casella habilitada a aquest efecte, per enviar-vos comunicacions relacionades amb les activitats MYF, així com informació relativa a esdeveniments, formacions, tallers i altres activitats relacionades amb la pràctica del ioga que puguin organitzar el Titular, respectivament.

  3. La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de la relació contractual derivada de la vostra inscripció al MYF, així com, si escau, el vostre consentiment per a l'enviament de les comunicacions comercials si heu marcat la casella habilitada a aquest efecte. Les dades es conservaran pel termini necessari per al compliment de la relació contractual, sens perjudici que es puguin conservar bloquejats per períodes superiors per aquells períodes en què puguin derivar-se responsabilitats legals. Pel que fa a l'enviament de comunicacions comercials, es conservaran mentre no sol·licite la supressió.

  4. Les vostres dades se cediran a tercers que prestin serveis relacionats amb l'Esdeveniment, el que es coneix com a Encarregats del Tractament, així com, si escau, a l'entitat asseguradora contractada per a la cobertura dels assistents, a entitats bancàries per a la gestió del pagament de les inscripcions i als responsables del control d'accés al MYF, entre d'altres. No estan previstes transferències internacionals de dades.

Els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació i oposició al tractament, adreçant-se per escrit al domicili del Titular, indicat a l'encapçalament d'aquest apartat. També podeu adreçar la vostra reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es ). Podeu contactar mitjançant el formulari de contacte amb el delegat de protecció de dades de l'Associació MYF per a qualsevol dubte addicional.

bottom of page